titelbalk leeg

foto werkgever

Fluger helpt bij het maken van een goede en onderbouwde keuze tussen verschillende kandidaten. Dit kunnen kandidaten zijn van buiten de organisatie, maar ook werknemers die intern willen doorstromen.

 

Met het Fluger selectie-assessment investeert u in de juiste mensen!

 

Het assessment geeft zicht op intelligentie, persoonlijkheid, ontwikkelbaarheid van competenties, voorkeursstijlen in gedrag en gedrag onder druk. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat deze eigenschappen sterke voorspellers zijn van toekomstige werkprestatie. Op basis van deze informatie kunt u een goede en onderbouwde keuze maken.